Άρθρα & Νέα
Ιανουάριος 2010

Έναρξη τέταρτου κύκλου μαθημάτων

Ξεκινάει στις αρχές Μαρτίου 2010 ο τέταρτος κύκλος διάθεσης των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης. Διαθέσιμα θα είναι όλα τα μαθήματα προσωπικών δεξιοτήτων, ξένων γλωσσών καθώς και τα μαθήματα Η/Υ, εμπλουτισμένα με 5 νέους τίτλους.
Τα μαθήματα Τεχνικών Γνώσεων που θα είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:

  • Πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στο χώρο εργασίας,
  • Θέματα διοικητικής πρακτικής των Ειδικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο του Δημόσιου Τομέα και
  • Θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Στον 4ο κύκλο δεν περιλαμβάνονται τα μαθήματα Τεχνικών Γνώσεων που αφορούσαν στο Γ’ ΚΠΣ. Την τρέχουσα περίοδο, διερευνάται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων τίτλων μαθημάτων, σχετικών με το ΕΣΠΑ και για κάθε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Κάθε χρήστης - εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να δηλώσει συμμετοχή σε περισσότερα από ένα μαθήματα του ίδιου θεματικού άξονα, εκτός του άξονα των ξένων γλωσσών που μπορεί να δηλωθεί μόνο μία γλώσσα, και έως τέσσερα (4) συνολικά μαθήματα, συνεκτιμώντας όλους τους παράγοντες που θα επιτρέψουν την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της μελέτης όλων των μαθημάτων που επέλεξε.

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών παρακολούθησης κάθε μαθήματος, ο υπεύθυνος e-tutor θα αποστείλει στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικό μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την παρακολούθηση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τον επόμενο κύκλο μαθημάτων θα λάβετε σύντομα μέσω email, ενώ μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 74 99 160 ή στο elearning@mou.gr