Άρθρα & Νέα
Ιανουάριος 2010

Συνέδριο: On Line Educa Berlin 2009

Η On Line Educa, είναι διεθνές συνέδριο για θέματα εκπαίδευσης και τεχνολογίας της εκπαίδευσης, η οποία γίνεται στο Βερολίνο, κάθε χρόνο, στις αρχές Δεκεμβρίου.
Στο συνέδριο συμμετέχουν με παρουσιάσεις, εισηγήσεις, παρεμβάσεις, εκθεσιακούς χώρους και συνέδρους, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς κατάρτισης, επιχειρήσεις πληροφορικής, κρατικοί και διεθνείς οργανισμοί από 90 κράτη από όλο τον κόσμο.
Η On Line Educa 2009, έγινε στις 3 , 4 και 5 Δεκεμβρίου 2009 και επικεντρώθηκε σε θέματα όπως:

 • Αξιοποίηση του e-learning για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δικτύων «κοινωνικής δικτύωσης» (twitter, facebook, second life) στη διαδικασία της μάθησης
 • χρήση του e-learning στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • αξιοποίηση του e-learning σε αναπτυσσόμενες χώρες
 • αξιοποίηση του e-learning στην ενίσχυση της συνοχής πολυπολιτισμικών κοινωνικών ή επαγγελματικών ομάδων (π.χ. ποδοσφαιρικές ομάδες)

Η συμμετοχή στην On Line Educa αποτελεί ευκαιρία για άντληση εικόνων και εντυπώσεων από όλο το φάσμα εφαρμογής των μεθόδων και των εργαλείων της τηλεκπαίδευσης. Την προσοχή, όσων από εμάς βρέθηκαν εκεί, τράβηξαν σημεία όπως:

 • Η ευρεία αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και λογισμικών στην εφαρμογή συστημάτων τηλεκπαίδευσης και ο αναδυόμενος ρόλος των social media (όπως π.χ. facebook, twitter)
 • Η ευρεία χρήση και αξιοποίηση της 3D (Immersive) τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Άραγε σε λίγα χρόνια θα παρακολουθούμε διαλέξεις σε virtual worlds;
 • Ο σημαντικός ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. κινητά τηλέφωνα, PDAs, laptops) στην παροχή πρόσβασης στην εκπαίδευση σε κατοίκους απομακρυσμένων και φτωχών περιοχών.
 • Η σταδιακή υποκατάσταση της «γνώσης» από την «πληροφορία»
 • Η ανάδειξη της  σημασίας της ικανότητας «ξέρω να αναζητώ την πληροφορία»
 • Η χρήση του e-learning στη διάδοση της περιβαλλοντικής πληροφορίας και στην εκπαίδευση αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Για μια πλήρη ενημέρωση στα θέματα του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.online-educa.com