Άρθρα & Νέα
Ιανουάριος 2010

Εκπαίδευση και περιβάλλον

Είναι άραγε, εφικτή η εναρμόνιση της διαδικασίας απόκτησης γνώσης με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση;
Πιστεύουμε ότι, όχι μόνο είναι εφικτή αλλά μπορεί να συμβάλει σε αλλαγή καθημερινών πρακτικών και συνηθειών
Στο πλαίσιο του Συστήματος Τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ, έχει αναπτυχθεί και προσφέρεται το ηλεκτρονικό μάθημα: «Εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο εργασίας».
Μέσα από την ανάπτυξη και προσφορά του μαθήματος επιδιώκεται:

  • η ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στο χώρο εργασίας καθώς και
  • η προώθηση ενός βελτιωμένου προτύπου εργασίας με εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου στα περιβαλλοντικά θέματα

Με τις εκπαιδευτικές ενότητες του μαθήματος επιχειρείται η παρουσίαση:

  • των πραγματικών δεδομένων για την κατάσταση του πλανήτη και την αναγκαιότητα εφαρμογής πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας.
  • της περιβαλλοντικής διάστασης της εξοικονόμησης ενέργειας.
  • του βασικού εθνικού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου για τα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον καθημερινότητας στο χώρο εργασίας
  • μιας σειράς πρακτικών «Σωστής Ενεργειακής Συμπεριφοράς» στο χώρο εργασίας
  • των πηγών "σπατάλης" ενέργειας στο χώρο του γραφείου
  • της οικονομικής διάστασης του θέματος «εξοικονόμηση ενέργειας».

Απώτερο στόχο αποτελεί η ευαισθητοποίηση όλων μας και η ενεργός συμβολή μας στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την άσκηση της εργασίας μας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακόμη και πολύ ήπιες παρεμβάσεις και αλλαγές στην καθημερινή μας πρακτική μπορούν να αποκτήσουν, αθροιζόμενες, απρόσμενα μεγάλη βαρύτητα στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Αν νιώθετε ότι αυτό το μάθημα σας ενδιαφέρει, δηλώστε τη συμμετοχή σας στον επόμενο κύκλο τηλεκπαίδευσης που θα ξεκινήσει σύντομα.