Άρθρα & Νέα
Φεβρουάριος 2011

Εικονικές τάξεις για θέματα ΕΣΠΑ

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 15 Ιουλίου 2010, με θέμα τις τροποποιήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο με χρήση της μεθόδου της εικονικής τάξης και αξιοποίηση του εξοπλισμού και της τεχνολογίας της «σύγχρονης εκπαίδευσης», την οποία διαθέτει η ΜΟΔ, στα πλαίσια του συστήματος τηλεκπαίδευσης.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η κα Ματθούλα Τριανταφύλλου, προϊσταμένη της ΕΥΘΥ καθώς και η κα Αιμιλία Αθανασίου και ο κ. Δημήτρης Φακίτσας, προϊστάμενοι μονάδων Β΄ και Γ΄ της ΕΥΘΥ, αντίστοιχα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν πάνω από 130 στελέχη των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των Περιφερειών.

Η εικονική τάξη  έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν γνώσεις και προβληματισμούς, να θέσουν και να απαντήσουν ερωτήματα άμεσα και σε «πραγματικό χρόνο», χωρίς να μετακινηθούν από το χώρο εργασίας τους.

Αναλυτικότερα, τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στις τροποποιήσεις του ν. 3840/10 στη διαδικασία προγραμματισμού - παρακολούθησης έργων, στα έντυπα προγραμματισμού και παρακολούθησης έργων, στις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης και σε θέματα επάρκειας των Δικαιούχων.

Για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου εικονικής τάξης, το οποίο είχε διάρκεια 4 ώρες, υπήρξε στενή συνεργασία των στελεχών των Τομέων Ανθρώπινου Δυναμικού και Πληροφορικής της ΜΟΔ τόσο με τους εκπαιδευτές όσο και με τα αρμόδια στελέχη των ΕΔΑ των Περιφερειών.

«Βάση» των εισηγητών αποτέλεσε η αίθουσα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ, ενώ οι «εκπαιδευόμενοι» συμμετείχαν από τις αίθουσες συνεδριάσεων (learning points) των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών ή από τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το σεμινάριο αποτελεί την απαρχή της συστηματικής αξιοποίησης υποδομών και τεχνογνωσίας για τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων που θα χαρακτηρίζονται από:

  • Αμεσότητα ανταπόκρισης σε εκπαιδευτικές ανάγκες που αφορούν σε θέματα αιχμής στη διαχείριση του ΕΣΠΑ
  • Εκπαιδευτική αρτιότητα,
  • Αμεσότητα στην επικοινωνία των συμμετεχόντων,
  • Μειωμένο κόστος υλοποίησης

Η επόμενη εικονική τάξη με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα ΟΠΣ προγραμματίζεται για το αμέσως προσεχές διάστημα και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των Ειδικών Υπηρεσιών