Άρθρα & Νέα
Φεβρουάριος 2011

Ρωτάτε...απαντάμε!

Ερώτηση 1:
Έχω ολοκληρώσει το μάθημα, πως θα πάρω τη βεβαίωση παρακολούθησης;
 

Απάντηση 1:
Το σύστημα τηλεκπαίδευσης έχει αυτοματοποιημένη έκδοση βεβαιώσεων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος, αυτό μετακινείται στο ιστορικό εγγραφών. Αναζητήστε εκεί και  εκτυπώστε τη βεβαίωση ολοκλήρωσης.

Επιλέγοντας το μενού Εκπαίδευση, βλέπετε στο αριστερό μέρος της οθόνης σας στην τέταρτη γραμμή «Ιστορικό Εκπαιδεύσεων», επιλέξτε το σύνδεσμο και αναζητήσετε το μάθημά σας δίνοντας το εύρος των ημερομηνιών ολοκλήρωσης. Στον πίνακα που ανοίγει στην πέμπτη στήλη «Κατάσταση ολοκλήρωσης» επιλέξτε τον σύνδεσμο «Εκτύπωση Πιστοποιητικού Ολοκλήρωσης». Αποθηκεύστε ή εκτυπώστε την βεβαίωση για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση.


Ερώτηση 2:
Είμαι εγγεγραμμένος σε ένα μάθημα Word MS Office και το έχω ολοκληρώσει. Μπορώ να συνεχίσω με την επόμενη ενότητα ή θα πρέπει να περιμένω τον επόμενο κύκλο για να δηλώσω συμμετοχή;
 

Απάντηση 2:
Όταν εγγράφεστε σε ένα μάθημα Η/Υ, μετά την ολοκλήρωση μιας ενότητας μπορείτε να ζητήσετε με email από τον e-tutor σας να σας δώσει πρόσβαση στην επόμενη ενότητα για να συνεχίσετε την μελέτη της εφαρμογής που επιλέξατε.


Ερώτηση 3:
Το μάθημα στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος δεν ανοίγει. Μπορείτε να με βοηθήσετε;
 

Απάντηση 3:
Εάν το μάθημα στο οποίο είστε εγγεγραμμένος δεν ανοίγει ενώ πατάτε το κουμπί «έναρξη», είναι πιθανόν η δυσλειτουργία αυτή να οφείλεται στις ρυθμίσεις του browser σας. Ελέγξτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένος ο pop-up bloquer στον internet explorer ή στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν το πρόβλημα παραμένει ελέγξτε την ύπαρξη άλλων προγραμμάτων όπως yahoo toolbar, google toolbar, antivirus, antispam κλπ, τα οποία ελέγχουν την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο και μπορεί να έχουν λειτουργία pop-up bloquer. Εάν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με τον system administrator της Υπηρεσίας σας.