Άρθρα & Νέα
Φεβρουάριος 2011

Οι αριθμοί του e-learning

Με την ολοκλήρωση του τέταρτου κύκλου παροχής μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης της ΜΟΔ (Ασύγχρονη εκπαίδευση), σας παρουσιάζουμε μερικά στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για όλους μας:
Σύνολο Εγγραφών σε μαθήματα: 595

Ποσοστά παρακολούθησης ανά Θεματικό Άξονα:
? Θεματικός Άξονας: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:
 
? Θεματικός Άξονας: Προσωπικές Δεξιότητες
 


? Θεματικός Άξονας: Τεχνικές Δεξιότητες
 

? Συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθήματος:
 

? Συμμετοχή σε Κοινότητες σε σύνολο 92 εγγεγραμμένων σε αυτές:
 

Συμπεράσματα:
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνεται οτι:

  • υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση που παρέχεται μέσα από το σύστημα Τηλεκπαίδευσης,
  • ο βαθμός συνέπειας στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τις προηγούμενες προσφορές εκτός από τον άξονα των μαθημάτων πληροφορικής όπου θα πρέπει να βρεθούν τρόποι τόνωσης του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων (νέοι τίτλοι, νέες εκδόσεις MS Office, περιβάλλον ελληνικών χαρακτήρων, πιστοποίηση γνώσεων κτλ).
  • εκδηλώνεται ελάχιστο ενδιαφέρον για ανταλλαγή απόψεων μέσα από τις «κοινότητες» που παρέχει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Για την αξιοποίηση των παραπάνω στατιστικών με σκοπό την βελτίωση του συστήματος ο ΤΥΔΑΑΔ θα αξιοποιήσει την μέχρι σήμερα εμπειρία του αλλά και το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, το οποίο και επεξεργάζεται μετά την συμπλήρωσή του από όλους εσάς.


Φωτογραφικό υλικό