Άρθρα & Νέα
Φεβρουάριος 2011

Το Σύστημα Τηλεκπαίδευσης …συμμετέχει σε συνέδριο…

Το Σύστημα Τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ παρουσιάστηκε στις 22 Ιουνίου 2010, σε συνέδριο με θέμα: E-Learning & HRMS Forum, οποίο διοργανώθηκε από την «Boussias Conferences» στις εγκαταστάσεις της «ΟΤΕ Academy».

Το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία για διάλογο μεταξύ φορέων και οργανισμών που αξιοποιούν την τεχνολογία της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Οι εισηγητές, υπεύθυνοι Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών οργανισμών, του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρουσίασαν τις εφαρμογές της τεχνολογίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα οφέλη που έχουν αποκομίσει από τη χρήση της τεχνολογίας τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις.
 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι τεχνολογίες, τα εργαλεία, οι λύσεις, οι υπηρεσίες και οι πρακτικές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος, ικανοποιούν τον εσωτερικό πελάτη / στέλεχος της επιχείρησης και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης.

Επίσης, εξετάστηκαν οι Τάσεις και Προοπτικές των Τεχνολογιών Υποστήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) με έμφαση:

  • στη μετεξέλιξη του e-learning και την επίδρασή του στην αποδοτική υποστήριξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 
  • στην επίδραση των τεχνολογιών στην λειτουργία της επιχείρησης και των αλλαγών που επιφέρουν στις επιχειρησιακές διαδικασίες 
  • στη συνεισφορά των «HR τεχνολογιών», σε περιόδους κρίσης, στη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού

Τα οφέλη από τη χρήση της «τεχνολογίας HR», η τεχνολογικά ανθρωποκεντρική επιχείρηση, η αύξηση της παραγωγικότητας παράλληλα με την ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη/ εργαζόμενου, η αξιοποίηση των τεχνολογικών καινοτομιών στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, το e-Learning στην εποχή της «κοινωνικής δικτύωσης» (social networking) κ.α. αποτέλεσαν σημεία εστίασης των εισηγήσεων και του διαλόγου που αναπτύχθηκε.

Η συμμετοχή της ΜΟΔ στο συνέδριο έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστεί το Σύστημα Τηλεκπαίδευσης σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και ταυτόχρονα, ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ, να  λάβει μέρος σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο διάλογο με αντικείμενο την αξιοποίηση και τα οφέλη της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για το συνέδριο, η θεματολογία καθώς και οι παρουσιάσεις της ΜΟΔ και των άλλων συνέδρων βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.hrtechnology.gr/default.asp?pid=1&la=1