Άρθρα & Νέα
Δεκέμβριος 2011

Νέος ΔΙΑΥΛΟΣ επικοινωνίας

Ο Δίαυλος είναι ένας κοινός τόπος εργασίας και δικτύωσης για τα περίπου 1800 στελέχη στην Κεντρική Υπηρεσία ΜΟΔ και τις Ειδικές Υπηρεσίες πανελλαδικά, είτε προέρχονται από το δημόσιο τομέα είτε από τη ΜΟΔ. Το εσωτερικό αυτό δίκτυο (intranet) συγκεντρώνει με οργανωμένο και κατανοητό τρόπο το σύνολο των πληροφοριών που χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας εργασία, διευκολύνει την αναζήτησή τους και δίνει δυνατότητες συνεργασίας σε ένα ενοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

 Με την επίσημη λήξη του έργου, ολοκληρώσαμε τις εκπαιδεύσεις στις υπηρεσίες της περιφέρειας και σύντομα ο Δίαυλος θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες στην Αθήνα και θα ενεργοποιηθούν οι κωδικοί των χρηστών. 
 
Οι εφαρμογές που αναπτύξαμε στο πλαίσιο του Δίαυλου είναι: 
• Ευρετήριο στελεχών
• Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
• Επισκόπηση τύπου
• Διαβαθμισμένο περιεχόμενο και χώροι εργασίας και ανακοινώσεων ανά Υπηρεσία
• Help Desk
• Διαχείριση περιεχομένου για τους δικτυακούς τόπους που έχουν στηθεί στην ίδια πλατφόρμα και για εφαρμογές που προβάλλονται μέσα από αυτούς (πχ. προσκλήσεις – προκηρύξεις) 
 
Παράλληλα, ο Δίαυλος παρέχει εφαρμογές για δικτύωση και συνεργασία των στελεχών:
• My site – προσωπικές σελίδες χρηστών για διαμοιρασμό εγγράφων 
• Blogs
• Wikis
• Forum – ομάδες συζητήσεων
Φυσικά, στο Δίαυλο υπάρχουν και οι συνήθεις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων (αναζήτηση, συχνές ερωτήσεις, χρήσιμες διευθύνσεις, RSS, ευρετήριο όρων).
 
Ειδικότερα ως προς τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχει η ΜΟΔ, ο Δίαυλος:
1. Διασυνδέεται με το σύστημα τηλεκπαίδευσης, ώστε ανά πάσα στιγμή ενώ εργάζεστε στο intranet να μπορείτε να δείτε αφενός τον κατάλογο με τα διαθέσιμα μαθήματα τηλεκπαίδευσης, αφετέρου τα μαθήματα στα οποία οι ίδιοι έχετε εγγραφεί. 
2. Διαθέτει ειδική εφαρμογή για τα σεμινάρια και τις εκπαιδεύσεις που διοργανώνει είτε η ΜΟΔ είτε οι άλλες Ειδικές Υπηρεσίες. Με την εφαρμογή έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε σεμινάρια με διάφορους τρόπους και ανάλογα αν απευθύνονται σε όλα τα στελέχη ή μόνο στην υπηρεσία σας. Για κάθε σεμινάριο, που προγραμματίζεται ή ολοκληρώθηκε, παρέχονται επίσης στοιχεία για το περιεχόμενό του, καθώς και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. 
 
O Δίαυλος είναι υποσύστημα του έργου «Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για την 4η προγραμματική περίοδο» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΤΠΑ). 
 

Φωτογραφικό υλικό