Άρθρα & Νέα
Δεκέμβριος 2011

Οι «αριθμοί» του e-learning

Με την ολοκλήρωση του 6ου κύκλου παροχής μαθημάτων μέσα από την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της ΜΟΔ, σας παρουσιάζουμε ορισμένα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και τα αντίστοιχα συμπεράσματα:

 
Σύνολο Εγγραφών σε μαθήματα: 569
Τα ποσοτικά δεδομένα ανά Άξονα Μαθημάτων είναι τα ακόλουθα:
 
* Άξονας μαθημάτων Τεχνικών Δεξιοτήτων
Εγγραφές Σύνολο: 261
 
Ολοκλήρωσαν: 37%
Δεν ολοκλήρωσαν: 34%
Δεν συμμετείχαν: 34 %
 
* Άξονας μαθημάτων Προσωπικών Δεξιοτήτων
Εγγραφές: 107
 
Ολοκλήρωσαν: 24%
Δεν ολοκλήρωσαν: 24%
Δεν συμμετείχαν:  49%
 
* Άξονας μαθημάτων ξένων Γλωσσών
Νέες Εγγραφές: 87
Συνεχίζεται η περίοδος παρακολούθησης.
 
* Άξονας μαθημάτων Πληροφορικής
Εγγραφές: 114
 
Ολοκλήρωσαν: 14%
Δεν ολοκλήρωσαν: 20%
Δεν συμμετείχαν:  39%
 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις-παρουσιάσεις μέσα από το σύστημα εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης της ΜΟΔ (CENTRA) με αντικείμενο:
o Ηλεκτρονική υποβολή – Αναφορές. 
o Ηλεκτρονική υποβολή - Αίτημα προέγκρισης.
o Ηλεκτρονική υποβολή - ΤΔΥ & προσθήκη αναδόχου.
o Παρουσίαση εφαρμογής Ηλεκτρονικής υποβολής (ΠΕΠ). Σύγχρονης εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (Centra), για στελέχη των ΕΔΑ των Περιφερειών.
o Παρουσίαση εφαρμογής Ηλεκτρονικής υποβολής (ΤΕΠ). Σύγχρονης εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης (Centra), για στελέχη των ΕΥ των ΤΕΠ.
o Ηλεκτρονική υποβολή - Δελτία & Επεξεργασία Δελτίων. Ηλεκτρονική υποβολή - Web services. 
o Παρουσίαση εργαλείου WOAT με υπεύθυνους δημοσιότητας.
 
Σημείωση – επεξήγηση κατηγοριών: 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων ανά θεματικό άξονα παρουσιάζεται με τις ακόλουθες κατηγορίες:
* «Ολοκλήρωσαν»: Περιλαμβάνει τους εγγεγραμμένους στα μαθήματα οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη μελέτη ενός μαθήματος και συμπλήρωσαν επιτυχώς το τεστ αξιολόγησης.
* «Δεν ολοκλήρωσαν»: Περιλαμβάνει τους εγγεγραμμένους στα μαθήματα οι οποίοι είτε δεν ολοκλήρωσαν τη μελέτη ενός μαθήματος είτε δεν συμπλήρωσαν επιτυχώς το τεστ αξιολόγησης.
* «Δεν συμμετείχαν»: Περιλαμβάνει τους εγγεγραμμένους στα μαθήματα οι οποίοι δεν παρακολούθησαν καθόλου το μάθημα στο οποίο ενεγράφησαν.  
 
Γραφική απεικόνιση:
Τα δεδομένα παρακολούθησης των μαθημάτων για κάθε άξονα μαθημάτων απεικονίζονται στα συνημμένα διαγράμματα. 
Συμπεράσματα:
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, διαπιστώνεται ότι:
* Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση των νέων μαθημάτων σε θέματα ΕΣΠΑ και Τεχνικών Γνώσεων.
* O βαθμός συνέπειας στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους μαθημάτων και μας προσκαλεί όλους να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στην παρακολούθηση. 
* Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη νέα μορφή παρουσίασης μαθημάτων, όπως η καταγραφή και αναπαραγωγή μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων παραδοσιακής εκπαίδευσης σε τάξη ή εξ αποστάσεως μαθημάτων εικονικής τάξης μέσα από το περιβάλλον την πλατφόρμας «Centra», όταν αυτά αφορούν επίκαιρα-φλέγοντα ζητήματα της διαχείρισης του ΕΣΠΑ.
 

Φωτογραφικό υλικό