Τεύχος 10 - Καλό Καλοκαίρι !!! Ιούλιος 2011
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

Το καλοκαίρι έφτασε και μαζί του ήρθε και το quiz της τηλεκπαίδευσης !!!
Πατήστε εδώ για να το δείτε και να βρείτε τις λύσεις !!!
Για δυνατούς λύτες και χρήστες με χιούμορ ...

 

Τηλεδιασκέψεις με τις Περιφέρειες

 

Με αφορμή την, από 1ης Ιουλίου 2011, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προς τις Περιφέρειες και με πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις με 12 Περιφέρειας της χώρας αξιοποιώντας ...

Άρθρα & Νέα
Νέα μαθήματα Τεχνικών Γνώσεων

Στην κατεύθυνση της ταχείας ανταπόκρισης του περιεχομένου των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης στα νέα δεδομένα, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη 4 νέων μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες του ΕΣΠΑ. Τα νέα μαθήματα, που είναι ήδη διαθέσιμα στο πλαίσιο του 6ου κύκλου, αναπτύχθηκαν εξ αρχής ...

 
Νέα ασύγχρονα μαθήματα σε θέματα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει μεταξύ της ΜΟΔ και της ΕΥ ΟΠΣ, για την υποστήριξη της εκπαίδευσης στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ, πέραν των εικονικών τάξεων που έχουν υλοποιηθεί ...

 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ένα παιχνίδι γεωγραφικών γνώσεων
 
Εννοιολογικοί χάρτες: θεωρητική βάση δημιουργίας και χρήσης
 
Εννοιολογικοί χάρτες: παράδειγμα απεικόνισης μιάς γνωστικής περιοχής
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα
Τηλ. 213 13 10 160

Email: elearning@mou.gr
http://www.elearning.mou.gr