Τεύχος 17 Ιανουάριος 2015
Επέκταση της παρεχόμενης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στους Δικαιούχους ΕΣΠΑ

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Συστήματος Τηλεκπαίδευσης ΜΟΔ», μέσω του οποίου επιχειρείται η διεύρυνση του συστήματος τηλεκπαίδευσης στα στελέχη των Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης NovoED

Η μετεξέλιξη της πλατφόρμας Venture Lab του Πανεπιστημίου του  Stanford στην ιδιωτική start up πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης MOOC (Massive Open Online Course) με την επωνυμία NovoED. 

Άρθρα & Νέα
Γενική Αιρεσιμότητα 3 για την Αναπηρία

Η γενική Αιρεσιμότητα 3 για την Αναπηρία και η αρχή της μη διάκρισης (Design for all), στην πρόσβαση σε υποδομές, προϊόντα και υπηρεσίες.

 
Το ψηφιακό φροντιστήριο

Έρχεται από το υπουργείο Παιδείας το ψηφιακό φροντιστήριο το οποίο θα παρέχει βοήθεια σε αδύναμους μαθητές του γυμνασίου. Θα παρακολουθούν βιντεοσκοπημένη παράδοση μικρής διάρκειας, θα παίρνουν σημειώσεις και ασκήσεις και θα έχουν πρόσβαση σε βιβλία πρόσθετης διαδικτυακής στήριξης.

 
Στατιστικά 10ου κύκλου μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Από τα στατιστικά του 10ου κύκλου διάθεσης των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εγγραφές ανά κατηγορία μαθημάτων:

 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Ελεύθερη και ασφαλής πλατφόρμα για εκπαιδευτικούς
 
Μια πρωτοβουλία της ΕΕ για το Cyber Bullying
 
Κατάλογος με το καλύτερο εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ΕΕ για μαθητές
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα
Τηλ. 213 13 10 160

Email: elearning@mou.gr
http://www.elearning.mou.gr