Τεύχος 19 Ιανουάριος 2016
Αναβάθμιση του Συστήματος Τηλεκπαίδευσης

Συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2006 και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, η ΜΟΔ αναβάθμισε και επεκτείνει το σύστημα σύγχρονης – ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης απευθυνόμενη πλέον όχι μόνο στα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών αλλά και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ.

Άρθρα & Νέα
Νέος Κατάλογος Μαθημάτων

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μαθημάτων τεχνικών γνώσεων ΕΣΠΑ και διοικητικών δεξιοτήτων και στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση του συστήματος τηλεκπαίδευσης», που μόλις ολοκληρώθηκε, ο κατάλογος των παρεχόμενων ασύγχρονων μαθημάτων εμπλουτίστηκε με 28 νέους τίτλους.

 
Ενημερωτικές Συναντήσεις για την αναβάθμιση του Συστήματος

Η αναβάθμιση του συστήματος τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ ΑΕ και η επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους Δικαιούχους φορείς του ΕΣΠΑ, ήταν το κεντρικό αντικείμενο ενημερωτικών συναντήσεων που έγιναν τον Οκτώβριο 2015.
 

 
Τηλεκπαίδευση και Δικαιούχοι ΠΕΠ Κρήτης

Η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, θέτοντας ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα απαιτητικό ως προς τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού που θα αναλάβει τη διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων....

 
Τηλεκπαίδευση και Δικαιούχοι ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Η ιδέα της ΜΟΔ να συμπεριλάβει τα στελέχη των δικαιούχων των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση συστήματος τηλεκπαίδευσης ΜΟΔ» κρίθηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από την Υπηρεσία μας και με ευχαρίστηση αποδεχτήκαμε την πρόσκληση να συνδιοργανώσουμε ...

 
Στατιστικά 11ου κύκλου τηλεκπαίδευσης

Τα στατιστικά του 11ου κύκλου διάθεσης των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης, (Ιούνιος έως Νοέμβριος 2015) δείχνουν ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εγγραφές ανά κατηγορία μαθημάτων:
 

 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Μαθήματα e-learning από ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα...
 
Ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων...
 
Η ηλεκτρονική σελίδα της 25ης Online Educa Berlin...
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα
Τηλ. 213 13 10 160

Email: elearning@mou.gr
http://www.elearning.mou.gr