Τεύχος 20 Απρίλιος 2017
Oι στρατηγικοί στόχοι της ΜΟΔ για την υποστήριξη των δικαιούχων του ΕΣΠΑ

Από την ίδρυσή της η ΜΟΔ συγκροτήθηκε γύρω από την κεντρική ανάγκη πολύπλευρης υποστήριξης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (προσωπικό, εκπαίδευση, οργανωτική συγκρότηση, υλικές υποδομές, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.). Στην πορεία έγινε ακόμη πιο φανερή η ανάγκη.....

Στατιστικά τηλεκπαίδευσης για το έτος 2016

Κατά το 2016 συντελέστηκε μια σημαντική εξέλιξη στο σύστημα τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ, με την είσοδο σε αυτό χρηστών που εργάζονται σε φορείς και οργανισμούς, που είναι  Δικαιούχοι του ΕΣΠΑ 2014-2020 και κυρίως φορέων της αυτοδιοίκησης....

Άρθρα & Νέα
Τηλεκπαίδευση και υποστήριξη φορέων

Πολλοί δικαιούχοι και ιδιαίτερα δήμοι από όλη τη χώρα προσφεύγουν συχνά στις Ομάδες Υποστήριξης της ΜΟΔ για να υποστηριχθούν τόσο στην προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όσο και...

 
Ηλεκτρονικά μαθήματα για το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη

Έχοντας ως δεδομένο την εκχώρηση μεγάλου τμήματος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης σε υπηρεσίες των Περιφερειών τις Χώρας και με στόχο την καλύτερη υποστήριξη των χρηστών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ)  και .....

 
Τηλεκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας

Το σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ έχει τη δυνατότητα να προσφέρει εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς παρέχει πρόσβαση σε αυτή, χωρίς τους περιορισμούς....

 
MOODLE ή MOUDLE ?

Η επέκταση του συστήματος τηλεκπαίδευσης  της ΜΟΔ προς τα στελέχη των φορέων που είναι Δικαιούχοι ΕΣΠΑ και των ΟΤΑ, κατά το 2016 ανέδειξε όχι μόνο τη χρησιμότητα του εγχειρήματος, αλλά τόνισε επιπλέον την αναγκαιότητα να προσφερθεί πρόσβαση στα ασύγχρονα ηλεκτρονικά μαθήματα και στο πολιτικό ή μετακλητό προσωπικό των ΟΤΑ....
 

 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
www.opencourses.gr
 
www.mathesis.cup.gr
 
www.openeducation.eu
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα
Τηλ. 213 13 10 160

Email: elearning@mou.gr
http://www.elearning.mou.gr