Τεύχος 21 Μάιος 2018
Στατιστικά 2017

Κατά το 2017 πραγματοποιήθηκαν στο Σύστημα Τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ,  περίπου 1.750 εγγραφές σε μαθήματα, εκ των οποίων 1.000 περίπου εγγραφές έγιναν από στελέχη ΜΟΔ και ΕΥ και 750 από στελέχη Δικαιούχων που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα....
 

Βελτιώνοντας τον τρόπο που μαθαίνουμε

Το διαδίκτυο από την δημιουργία του, έχει αλλάξει τη ζωή μας σε βάθος. Μεταξύ άλλων έχει κάνει διαθέσιμη μια πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων. Η υπερπροσφορά αυτή οδηγεί τους ανθρώπους σε information overload (υπερπροσφορά  πληροφορίας – υπερέκθεση σε πληροφορίες).  Με τον όρο information overload οι άνθρωποι δηλώνουν τη δυσκολία .....

Άρθρα & Νέα
Η Τηλεκπαίδευση της ΜΟΔ με τη ματιά των Δήμων Ι

Το σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ, είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημοσίου και ειδικότερα των Δήμων όπου το προσωπικό....

 
Η Τηλεκπαίδευση της ΜΟΔ με τη ματιά των Δήμων ΙΙ

Ως ενδιαφερόμενη για τα μαθήματα διοικητικών δεξιοτήτων, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης που προσφέρει η Μ.Ο.Δ. Α.Ε. για το σκοπό αυτό.
Η εκπαιδευτική εμπειρία που απέκτησα ήταν πολύτιμη....

 
Η Τηλεκπαίδευση της ΜΟΔ με τη ματιά των Δήμων ΙΙΙ

Ονομάζομαι Πολυμερόπουλος Κωνσταντίνος και εργάζομαι στο Δήμο Αθηναίων. Ως γεωπόνος, έχω τοποθετηθεί στο Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου, ασχολούμαι, από την πλευρά του δικαιούχου, με την διαχείριση και εφαρμογή ....

 
Μάθηση και Ανάπτυξη: Με αφορμή ένα συνέδριο…

Στη σημερινή εποχή της έκρηξης της γνώσης και της έντονης μεταβλητότητας, τα τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού αντιμετωπίζουν την πρόκληση μέσα στις νέες συνθήκες  και το ρευστό περιβάλλον να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση του προσωπικού. Στα νέα δεδομένα λογίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αυτοματοποίηση ........

 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
... για την έξυπνη εξειδίκευση..
 
...μαθαίνοντας Ξένες Γλώσσες Ι...
 
... μαθαίνοντας ξένες γλώσσες ΙΙ...
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα
Τηλ. 213 13 10 160

Email: elearning@mou.gr
http://www.elearning.mou.gr