Τεύχος 6 Απρίλιος 2010
E-Learning & E-Government στη Δημόσια Διοίκηση

"O Ρόλος της τηλεκπαίδευσης (e-Learning) στην προσπάθεια για εφαρμογή και υιοθέτηση μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) στη δημόσια διοίκηση".

Οι διοικητικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης παγκοσμίως τείνουν να είναι προσκολλημένες σε δομές της βιομηχανικής εποχής με τον κίνδυνο να είναι αναποτελεσματικές και να χάνουν...

Τέταρτος κύκλος μαθημάτων

Ξεκίνησε, στα μέσα Μαρτίου 2010, ο τέταρτος κύκλος διάθεσης των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτού του κύκλου διάθεσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2010.......

Άρθρα & Νέα
E-learning και εργασιακή πρακτική: στον απόηχο ενός συνεδρίου

Η παρακολούθηση ενός από τα σημαντικότερα παγκόσμια συνέδρια για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) σε αφήνει πραγματικά εντυπωσιασμένο τόσο για τη θέση που έρχεται να διεκδικήσει το e-learning στη σύγχρονη εκπαίδευση όσο και για τις τεχνολογικές εξελίξεις που το συνοδεύουν...

 
E-tutoring - Εκπαίδευση και παιδαγωγική υποστήριξη

Διαπιστώνοντας από την αρχή την ανάγκη για εκπαίδευση των εκπαιδευτών στο νέο ρόλο που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης, η ΜΟΔ προχώρησε στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός νέου μαθήματος με τίτλο: «E-tutoring - Τηλεκπαίδευση και παιδαγωγική υποστήριξη». Το μάθημα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον ΤΥΔΑΑΔ....

 
Ρωτάτε … απαντάμε!

Για την τεχνική και λειτουργική υποστήριξη των συμμετεχόντων στα μαθήματα τηλεκπαίδευσης λειτουργεί ειδικό help desk, στο οποίο μπορούν να υποβληθούν ερωτήματα είτε τηλεφωνικά (210 7499182) είτε ηλεκτρονικά (elearning-helpdesk@mou.gr). Ορισμένα ερωτήματα εμφανίζονται πιο συχνά, οι απαντήσεις σε ορισμένα άλλα έχουν μια γενικότερη εφαρμογή.....

 
Οι «αριθμοί» του e-learning

Αξιοποιώντας τη λιτή εκφραστικότητα των αριθμών θα επιχειρείται - ξεκινώντας με το παρόν τεύχος και σε τακτά διαστήματα - η συνοπτική παρουσίαση βασικών μεγεθών του συστήματος της τηλεκπαίδευσης.
Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τον 3ο κύκλο προσφοράς μαθημάτων....

 
 
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χρήσιμες πληροφορίες και ιδέες για γρήγορη ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
 
Ένα δωρεάν εγχειρίδιο για την αξιοποίηση εργαλείων τηλεκπαίδευσης
 
Διδασκαλία θεμάτων νοσηλευτικής μέσα από εικονικό περιβάλλον
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24, Αθήνα
Τηλ. 213 13 10 160

Email: elearning@mou.gr
http://www.elearning.mou.gr